Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2013

our-haunted-attic
5964 b2a1
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic
6976 a80d
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic
7131 81a6 500
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic
7293 e8c7 500
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic

July 27 2013

our-haunted-attic
Tęsknię za tym, że rozumiesz bez słów, uchwycisz ulotną myśl, odczytasz jedno spojrzenie... 
Reposted byladybiiirdkarolina19912
our-haunted-attic
9153 1a6f
Reposted byfelickahoseannamafufaoskijestemagabatgirlnoisetalestimecodeVermillionalexandersmith8805mnrsgosiasvampiraexistentialverdantforcestyltebrianstormdaisesLattemakauenmuviellszarakoszulaamanecerdaft-ryanzraziktildeoneisdarkoneislightlaviegerbylejzeczoofrikusekambassadorofdumbmychalynamirrorhearteglerion-justforfundancingwithaghostkatastrofocpmoneyyloozikerjaskierbananowyczipsxDfatuzolusiowohomoludensdeszczowapiosenkanutellamonimichVarjoaValkyriebirudzizastonerrdefying-gravityxmoshixpassionatedabouthimbabcia
our-haunted-attic
9149 b6cf
Reposted byluelovesjackyniekoniecznieomniebatgirlvampira
our-haunted-attic
9138 9fa9
our-haunted-attic
9127 3103
Reposted byjacqueline9339 jacqueline9339
our-haunted-attic
9119 26d2
our-haunted-attic
9023 987b
Reposted frombatgirl batgirl

October 15 2012

our-haunted-attic
Play fullscreen
Reposted bylilijkabatgirl

September 24 2012

our-haunted-attic
0128 4e48
Reposted byJosePhinazaffieugeniachacin
our-haunted-attic
0078 4908
Reposted bydemijohniriisinsanedreamerInsomniaforeverfollowed00wildstrawberrycammycatfrygaszklanyksiezycwalkmenstrangerthankindnesscrambiezmijkacookiethieflittleliarKurtswifeHopeKarisbrovinskypsilocybemermaidmvtevrrrnotlongeryoursnorealnamezabkaxsylwiawiktoriaalessthinkinmoredrinkinlittlepieceettamynameglamomg-archySavecherrycokeecocosugar

September 10 2012

our-haunted-attic
4072 c51b
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viabatgirl batgirl
5694 cd95
Truly beautiful. 
Reposted fromdougaitken dougaitken viabatgirl batgirl
our-haunted-attic
1973 3e2f
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic
2798 2a94
Reposted frombatgirl batgirl
our-haunted-attic
Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce ci się płakać. Zadzwoń do mnie... Nie obiecuję, że cię rozbawię, ale mogę płakać razem z tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić... Nie obiecuję, że cię zatrzymam, ale mogę z tobą pobiec. Jeżeli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać. Zadzwoń do mnie... Obiecuję być wtedy z tobą i być cicho. Ale jeżeli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze... Przybiegnij do mnie szybko. Mogę cię wtedy potrzebować.
— Z Tobą mogę wszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl